Rad reciklažnog dvorišta

Grad Omiš i Javno poduzeće Peovica d.o.o mole mještane grada, gradskih kotara i mjesta da ne ostavljaju glomazni otpad uz zelene otoke i uz kontejnere predviđene za kućni otpad, te isto tako da ga ne odlažu u prirodi, već da u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom, glomazni otpad BESPLATNO odlože u Reciklažni centar Peovica d.o.o. u Zakučcu, predio Vurnaža (iznad “Forme”).

..::..

RADNO VRIJEME CENTRA:

 

ranim danom od 06:00 do 14:00 sati

subotom od 06:00 do 11:00 sati.

 

Hvala!