Pravilnik o jednostavnoj nabavi 2017

Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) članka 28. Društvenog ugovora Peovica d.o.o. Omiš uprava/direktor , dana 04.05.2017. donose Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave kojim se uređuje se postupak koji prethodi stvaranju ugovornog odnosa za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno do 500.000,00 kn za nabavu radov  za koje sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.

Kliknite ovdje i pogledajte Pravilnik!