Plan nabave Peovica doo za 2017. godinu

Sukladno odredbi čl. 20.  Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine – 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14)    d i r e k t o r  društva    Peovica  d.o.o.  donosi

 

PLAN   NABAVE   ZA   2017.  godinu

 

I.   Plan nabave robe, radove ili usluge > iznos iz čl. 18. st. 3. ZJN

PREDMET NABAVE EV.BROJ
NAB.
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE VRSTA POSTUPKA OKVIRNI S./UGOVOR PLANIRANI POČETAK POSTUPKA PLANIRANO TRAJANJE
DIZELSKO GORIVO ZA KAMIONE I STROJEVE 01/17 730.000,00 Otvoreni postupak JN Ugovor Siječanj Prosinac

 

II.  Plan nabave za robe, radove ili usluge vrijednosti >50.000,00 kn<iznos iz čl.18.3.ZJN

PREDMET NABAVE PROCIJENJENA VRIJEDNOST
Dostava pošiljki 180.000,00 kn
Tekuće održavanje 150.000,00 kn
Biljni materijal 135.000,00 kn
Investicijsko održavanje 100.000,00 kn
Gume za kamione 75.000,00 kn
Javnobilježničke usluge 70.000,00 kn
Materijal i sredstva za čišćenje 65.000,00 kn
Premije osiguranja 60.000,00 kn
Usluge tiskanja 60.000,00 kn
Benzinsko gorivo za osobna vozila 55.000,00 kn
Radna i zaštitna odjeća 50.000,00 kn

 

pdf-icon

Broj: 2592/1-16
Omiš, 30.12.2016.

Direktor:
Leonardo Ljubičić, dipl.ing.