Plan nabave za 2017. – pročišćeni tekst

Sukladno odredbi čl. 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) direktor društva    Peovica  d.o.o.  donosi

 

PLAN   NABAVE   ZA   2017.  godinu
(pročišćeni tekst)

 

I.   Plan nabave robe, radove ili usluge procijenjena vrijednost jednaka ili veća od pragova iz stavka 1. članka 12. ZJN

PREDMET NABAVE EV.BROJ
NAB.
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE VRSTA POSTUPKA OKVIRNI S./UGOVOR PLANIRANI POČETAK POSTUPKA PLANIRANO TRAJANJE
DIZELSKO GORIVO ZA KAMIONE I STROJEVE 01/17 730.000,00 Otvoreni postupak JN Ugovor Siječanj 12 mjeseci

 

II.  Plan nabave robe, radove ili usluge procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000, kn , a manja od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno 500.000,00 kn za radove

 

PREDMET NABAVE PROCIJENJENA VRIJEDNOST
Dostava pošiljki 190.000,00 kn
Tekuće održavanje 150.000,00 kn
Biljni materijal 135.000,00 kn
Investicijsko održavanje 100.000,00 kn
Gume za kamione 75.000,00 kn
Javnobilježničke usluge 70.000,00 kn
Materijal i sredstva za čišćenje 65.000,00 kn
Premije osiguranja 60.000,00 kn
Usluge tiskanja 60.000,00 kn
Benzinsko gorivo za osobna vozila 55.000,00 kn
Radna i zaštitna odjeća 50.000,00 kn
Rekonstrukcija pogona Zakučac 113.000,00 kn
Održavanje I nadogradnja komunalnog informacijskog sustava “KOMIS” 150.000,00 kn
Servisne usluge nadogradnje komunalnih vozila 180.000,00 kn
Nabavka vrećica 100.000,00 kn
Električna energija 80.000,00 kn
Servis osobnih automobila 80.000,00 kn
Telekomunikacijske usluge 70.000,00 kn
 Abroll kontejner 100.000,00 kn
Tehnički pregled vozila 70.000,00 kn
Komunalno vozilo 200.000,00 kn
Građevinski radovi na rekonstrukciji groblja 400.000,00 kn
Usluge popravka teretnog vozila MAN 18.285 LC 30.000,00 kn

pdf-icon

Broj: 989/1-17
Omiš, 17.05.2017.

Direktor:
Leonardo Ljubičić, dipl.ing.