Plan nabave za 2017. – (pročišćeni tekst III)

Sukladno odredbi čl. 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) direktor društva    Peovica  d.o.o.  donosi

 

PLAN   NABAVE   ZA   2017.  godinu
(pročišćeni tekst III)

 

I.   Plan nabave robe, radove ili usluge procijenjena vrijednost jednaka ili veća od pragova iz stavka 1. članka 12. ZJN

PREDMET NABAVE EV.BROJ
NAB.
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE VRSTA POSTUPKA OKVIRNI S./UGOVOR PLANIRANI POČETAK POSTUPKA PLANIRANO TRAJANJE
DIZELSKO GORIVO ZA KAMIONE I STROJEVE 01/17 730.000,00 Otvoreni postupak JN Ugovor Siječanj 12 mjeseci
NABAVA NOVOG KOMUNALNOG VOZILA ZA PRIKUPLJANJE I PRIJEVOZ KOMUNALNOG OTPADA PUTEM FINANCIJSKOG LEASINGA 02/17 550.000,00 Otvoreni postupak JN Ugovor Studeni 60 mjeseci
GRAĐEVINSKI RADOVI NA GROBLJU VRISOVCI 04/17 550.000,00 Otvoreni postupak JN Ugovor Studeni 6 mjeseci

 

II.  Plan nabave robe, radove ili usluge procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000, kn , a manja od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno 500.000,00 kn za radove

 

PREDMET NABAVE PROCIJENJENA VRIJEDNOST
Dostava pošiljki 190.000,00 kn
Tekuće održavanje 150.000,00 kn
Biljni materijal 135.000,00 kn
Investicijsko održavanje 100.000,00 kn
Gume za kamione 75.000,00 kn
Javnobilježničke usluge 70.000,00 kn
Materijal i sredstva za čišćenje 65.000,00 kn
Premije osiguranja 60.000,00 kn
Usluge tiskanja 60.000,00 kn
Benzinsko gorivo za osobna vozila 55.000,00 kn
Radna i zaštitna odjeća 50.000,00 kn
Rekonstrukcija pogona Zakučac 113.000,00 kn
Održavanje I nadogradnja komunalnog informacijskog sustava “KOMIS” 150.000,00 kn
Servisne usluge nadogradnje komunalnih vozila 180.000,00 kn
Nabavka vrećica 100.000,00 kn
Električna energija 80.000,00 kn
Servis osobnih automobila 80.000,00 kn
Telekomunikacijske usluge 90.000,00 kn
 Abroll kontejner 100.000,00 kn
Tehnički pregled vozila 70.000,00 kn
Komunalno vozilo 200.000,00 kn
Građevinski radovi na rekonstrukciji groblja 400.000,00 kn
Usluge popravka teretnog vozila MAN 18.285 LC 30.000,00 kn
Autopodizač navlakač nadogradnja 80.000,00 kn
Oprema za sakupljanje otpada 30.000,00 kn
Usluge popravka teretnog vozila Mercedes Actros 30.000,00 kn
Oprema za pilot projekt 70.000,00 kn
Rekonstrukcija el. Instalacije video nadzora 25.000,00 kn
Teretno vozilo 99.900,00 kn
Gospodarsko kombi vozilo 90.000,00 kn
Rolo kontejner 70.000,00 kn
Integralni komunalni informatički sustav 60.000,00 kn
Održavanje integralnog komunalnog informatičkog sustava 90.000,00 kn
Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova na groblju Vrisovci 35.000,00 kn
Posude za sakupljanje otpada „od vrata do vrata“ 200.000,00 kn
Dodatna oprema za posude 75.000,00 kn
Građevinski radovi na izgradnji platoa reciklažnog dvorišta 350.000,00 kn
Server 50.000,00 kn

pdf-icon

Broj: 2314/1-17
Omiš, 23.10.2017.

plan-nabave-2017-procisceni-tekst-3

Direktor:
Leonardo Ljubičić, dipl.ing.