Otpis dugovanja

Poštovani korisnici,

 Na osnovu čl. 10. st. 1. Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama (NN 62/2018.) Uprava Peovice d.o.o.donijela je  je odluku kojom se pridružuje odluci Vlade Republike Hrvatske o otpisu dugova fizičkim osobama.

Dužnicima se otpisuje dospjeli dug po osnovi pružene javne usluge i to najviše do 10.000,00 kuna ukupnog iznosa zbroja glavnice i troška, a koji zbroj se uvećava za pripadajuće dospjele kamate, sve pod uvjetom da se ovrha na novčanim sredstvima po računu dužnika provodi na dan stupanja na snagu ove odluke.

Dužniku se dug otpisuje samostalno danom stupanja na snagu odluke, bez potrebe podnošenja zahtjeva od strane dužnika. 

Ukoliko dužnik ima dug po osnovama plaćanja čiji ukupan iznos prema predmetnom Društvu premašuje iznos iz odluke, otpisat će se dug iz osnove za plaćanje koja je ranije upisana u očevidniku redoslijedom osnova za plaćanje kod Financijske agencije, sve do iznosa navedenog u odluci.

O izvršenom otpisu dospjelog duga Peovica d.o.o. obavijestit će dužnike u roku od 60 da-na od izvršenog otpisa.

 

 

 

DIREKTOR:

Leonardo Ljubičić, dipl.ing.

 

U Omišu, 20.09.2018.

Broj:4116/2-18