Odluke i izvješća sa sjednica NO i Skupštine u 2019. godini

Odluke i izvješća sa sjednica Nadzornog odbora i Skupštine Peovica d.o.o u 2019. godini:

 

Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2018. godinu

Odluka o prihvaćanju godišnjeg financijskog izvješće člana Uprave i direktora Društva o poslovanju Društva u 2018.godini.

Odluka o pokriću gubitka 2018. godine

Izvješće o obavljenom nadzoru nad radom i poslovanjem jp Peovica d.o.o. Omiš u 2018.god.

Izvješće neovisnog revizora (LIST d.o.o. Split od 10.06.2019. godine)