Odluka o osnivanju etičkog povjerenstva

Na temelju članka 28. Društvenog ugovora Peovice d.o.o., Uprava dana donosi Odluku o osnivanju etičkog povjerenstva


VLADIMIRA NAZORA 12
21310 OMIŠ
Broj: 1996/1-15
Omiš, 28.10.2015.

Sukladno odredbi čl.20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13)  direktor   Peovica d.o.o. donosi

 

ODLUKU O OSNIVANJU ETIČKOG POVJERENSTVA

I

 Osniva se etičko povjerenstvo koje se sastoji od 3/tri/ člana, i to:

  1. Tomislav Tomaš, predsjednik
  2. Milan Čečuk, član
  3. Slavica Tomasović, član

 

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

III

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o osnivanju etičkog povjerenstva Br.608/2-15 od 10.06.2013. godine

 

 

DIREKTOR:

Leonardo Ljubičić, dipl.ing.

Dostaviti:

  1. Tomislav Tomaš, ovdje
  2. Milan Čečuk, ovdje
  3. Slavica Tomasović, ovdje

 

pdf-icon