Natječaj za prodaju rabljenog vozila

Na temelju odredbe članka 28.Društvenog ugovora direktor Peovice d.o.o. Omiš ,  dana  04. rujna 2018.godine raspisuje natječaj za prodaju rabljenog osobnog vozila

 

NATJEČAJ

za prodaju rabljenog osobnog vozila

I

PREDMET PRODAJE

1.rabljeno osobno vozilo koje nije u voznom stanju

– MARKA VOZILA: RENAULT

-Model:   Laguna (2007-2011)

– Broj šasije:   VF1BT1F0642722584

– Zapremina motora:     1997 ccm

– U prometu od:   22.02.2010.

 

Vozilo se prodaje u viđenom stanju.

Početna cijena vozila je 12.000,00 kn (PDV uključen u cijenu)

II

NAČIN I UVJETI PRODAJE

1.Natječaj će se provesti prikupljanjem pisanih ponuda.

2.Natječaj je otvoren danom objave na oglasnoj ploči i na službenoj stranici Peovice d.o.o www.peovica.hr

3.Pisane ponude poslati poštom ili predati osobno u zatvorenoj kuverti s naznakom «ponuda za kupnju rabljenog vozila za dijelove – ne otvaraj» na adresu :PEOVICA d.o.o., Omiš, Vladimira Nazora 12 i iste, neovisno o načinu dostave, moraju biti zaprimljene u pisarnici Peovice d.o.o., najkasnije do 19.09.2018. godine u 12,00 sati, a tada će se, u uredu direktora, održati javno otvaranje pristiglih ponuda i izvršiti izbor najpovoljnijih ponuditelja.

4.Prodaja vozila se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

5.Vozilo se može pogledati radnim danom od 08-14,00 sati, na pogonu Furnaža u Zakučcu, sve do isteka roka za dostavu ponuda, uz prethodnu najavu na tel. 099 350 4855 (kontakt osoba Tomislav Tomaš).

6.Odluku o prihvatu najpovoljnije ponude donosi direktor Peovice d.o.o.

7.Izabrani ponuditelj obvezuje se potpisati kupoprodajni ugovor u roku od osam dana od dana primitka pisane obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

8.Izabrani ponuditelj je dužan odmah prilikom potpisivanja kupoprodajnog ugovora izvršiti uplatu ukupne kupoprodajne cijene .

9.Sve troškove vezane za predmetnu prodaju snosi kupac.

III

SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

-osnovne podatke o fizičkoj ili pravnoj osobi koja se natječe (naziv ponuditelja, OIB i

točnu adresu ),

-ponuđenu cijenu

IV

Tekst natječaja objavit će se dana 05.09.2018. godine na oglasnoj ploči u sjedištu Peovice d.o.o. Omiš, Vladimira Nazora 12, i na internetskoj stranici www.peovica.hr

 

PEOVICA d.o.o.
Omiš, Vladimira Nazora 12
Broj: 3651/4-18
Omiš, 04.09.2018.

 

DIREKTOR:

Leonardo Ljubičić,dipl.ing.