Natječaj za prodaju rabljenog vozila za dijelove

Na temelju odredbe članka 28.Društvenog ugovora direktor Peovice d.o.o. Omiš,  dana  06. ožujka 2017.godine raspisuje

NATJEČAJ

za prodaju rabljenog vozila za dijelove

I

PREDMET PRODAJE

1.rabljeni kamion koji nije u voznom stanju- za dijelove
Marka i tip vozoila : TAM 75, T3BE ,
Br.šasije : 82005486,
Godina proizvodnje 1983.godine.
Vozilo se prodaje u viđenom stanju.
Početna cijena vozila je 2.000,00 kn ( u cijenu uključen PDV)

II

NAČIN I UVJETI PRODAJE

1.Natječaj će se provesti prikupljanjem pisanih ponuda.

2.Natječaj je otvoren danom objave na oglasnoj ploči i na službenoj stranici Peovice d.o.o www.peovica.hr

3.Pisane ponude poslati poštom ili predati osobno u zatvorenoj kuverti s naznakom «ponuda za kupnju rabljenog vozila za dijelove – ne otvaraj» na adresu :PEOVICA d.o.o., Omiš, Vladimira Nazora 12 i iste, neovisno o načinu dostave, moraju biti zaprimljene u pisarnici Peovice d.o.o., najkasnije do 14.03.2017. godine u 12,00 sati, a tada će se, u uredu direktora, održati javno otvaranje pristiglih ponuda i izvršiti izbor najpovoljnijih ponuditelja.

4.Prodaja vozila se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

5.Vozilo se može pogledati radnim danom od 08-14,00 sati, na pogonu Furnaža u Zakučcu, sve do isteka roka za dostavu ponuda, uz prethodnu najavu na tel.099 350 4855 (kontakt osoba Tomislav Tomaš).

6.Odluku o prihvatu najpovoljnije ponude donosi direktor Peovice d.o.o.

7.Izabrani ponuditelj obvezuje se potpisati kupoprodajni ugovor u roku od osam dana od dana primitka pisane obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

8.Izabrani ponuditelj je dužan odmah prilikom potpisivanja kupoprodajnog ugovora izvršiti uplatu ukupne kupoprodajne cijene .

9.Sve troškove vezane za predmetnu prodaju snosi kupac.

III

SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

-osnovne podatke o fizičkoj ili pravnoj osobi koja se natječe (naziv ponuditelja, OIB i točnu adresu ),

-ponuđenu cijenu sa PDV-om

IV

Tekst natječaja objavit će se dana 07.03.2017. godine na oglasnoj ploči u sjedištu Peovice d.o.o. Omiš, Vladimira Nazora 12, i na internetskoj stranici www.peovica.hr

 

                                                                                                                       DIREKTOR:

                                                                                                                       Leonardo Ljubičić,dipl.ing.