Natječaj za prodaju rabljenih vozila za dijelove

Na temelju odredbe članka 28.Društvenog ugovora direktor Peovice d.o.o. Omiš ,  dana  08. veljače 2017.godine raspisuje

N A T J E Č A J

za prodaju rabljenih vozila za dijelove

I

PREDMET PRODAJE

 

  1. Rabljeno osobno vozilo koje nije u voznom stanju – za dijelove

Marka i tip  vozila : OPEL KADET 1,4 ,
Br.šasije   :  W0L000034M5182172 ,
Godina proizvodnje 1991 godine .
Vozilo se prodaje u viđenom stanju.
Početna cijena vozila je 500,00 kn.

 

2. rabljeni kamion koji nije u voznom stanju- za dijelove

Marka i tip vozoila : TAM 75, T3BE ,
Br.šasije : 82005486,
Godina proizvodnje 1983.godine.
Vozilo se prodaje u viđenom stanju.
Početna cijena vozila je 3.000,00 kn.

 

II

NAČIN I UVJETI PRODAJE

1. Natječaj će se provesti prikupljanjem pisanih ponuda.

2. Natječaj je otvoren danom objave na oglasnoj ploči i na službenoj stranici Peovice d.o.o www.peovica.hr

3. Pisane ponude poslati poštom ili predati osobno u zatvorenoj kuverti s naznakom «ponuda za kupnju rabljenog vozila za dijelove – ne otvaraj» na adresu: PEOVICA d.o.o., Omiš, Vladimira Nazora 12 i iste, neovisno o načinu dostave, moraju biti zaprimljene u pisarnici Peovice d.o.o., najkasnije do 16.02.2017. godine u 12.00 sati, a tada će se, u uredu direktora, održati javno otvaranje pristiglih ponuda i izvršiti izbor najpovoljnijih ponuditelja.

4. Prodaja vozila se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

5. Vozila se mogu pogledati radnim danom od 08.00-14.00 sati, na pogonu Furnaža u Zakučcu, sve do isteka roka za dostavu ponuda, uz prethodnu najavu na tel.099 350 4855 (kontakt osoba Tomislav Tomaš).

6. Odluku o prihvatu najpovoljnije ponude donosi direktor Peovice d.o.o.

7. Izabrani ponuditelj obvezuje se potpisati kupoprodajni ugovor u roku od osam dana od dana primitka pisane obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

8. Izabrani ponuditelj je dužan odmah prilikom potpisivanja kupoprodajnog ugovora izvršiti uplatu ukupne kupoprodajne cijene .

9. Sve troškove vezane za predmetnu prodaju snosi kupac.

 

III

SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

-osnovne podatke o fizičkoj ili pravnoj osobi koja se natječe (naziv ponuditelja, OIB i
točnu adresu ),

-ponuđenu cijenu bez PDV-a

-vozilo za koje se podnosi ponuda

 

IV

Tekst natječaja objavit će se dana 09.02.2016. godine na oglasnoj ploči u sjedištu Peovice d.o.o. Omiš, Vladimira Nazora 12, i na internetskoj stranici www.peovica.hr

 

PEOVICA d.o.o.
Omiš, Vladimira Nazora 12
Broj: 251/4-17
Omiš, 08.02.2017

 

DIREKTOR:

Leonardo Ljubičić,dipl.ing.