Kupnja dodatnih spremnika

Molimo sve korisnike koji imaju potrebu za dodatnim spremnikom za miješani komunalni otpad i papir/karton da kontaktiraju našu službu na brojeve 091/370-0809, 091/370-0813 ili 091/370-0817.

Najveći naglasak je na korisnike u ugostiteljstvu i turizmu kojima se u sezoni višestruko povećava količina otpada.
Ispod se nalazi tablica sa veličinama spremnika i njihovom jediničnom cijenom.
Iskazane cijene su bez PDV-a.

KUPNJA SPREMNIKA Jed. mj. Cijena
HDPE spremnik za prikupljanje otpada 120 lit kom. 180.00
HDPE spremnik za prikupljanje otpada 240 lit kom. 250.00
HDPE spremnik za prikupljanje otpada 660 lit kom. 1,300.00
HDPE spremnik za prikupljanje otpada 1,100 lit kom. 1,900.00
Metalni spremnik za prikupljanje otpada 1,100 lit kom. 2,700.00

 

PEOVICA d.o.o.
Vladimira Nazora 12
21310 Omiš
Omiš, 02.05.2019.