Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15). Pravo na informaciju i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (.pdf)