Izmjene i dopune plana nabave za 2017. (I)

Sukladno odredbi čl. 28.  Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine – 120/16)    d i r e k t o r   Peovica  d.o.o.  donosi

 

1. IZMJENE i DOPUNE PLANA   NABAVE   ZA   2017.  godinu

 

Plan nabave za 2017. godinu mijenja se na način da se:

 

I.   U točki II Plan nabave za robe, radove ili usluge vrijednosti >50.000,00 kn dodaje se redak 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. i 19. koji glase:

PREDMET NABAVE PROCIJENJENA VRIJEDNOST
Rekonstrukcija pogona Zakučac 113.000,00 kn
Održavanje i nadogradnja komunalnog informacijskog sustava „komis 150.000,00 kn
Servisne usluge nadogradnje komunalnih vozila 180.000,00 kn
Nabava vrećica 100.000,00 kn
Električna energija 80.000,00 kn
Servis osobnih automobila 80.000,00 kn
Telekomunikacijske usluge 70.000,00 kn
Tehnički pregled vozila 70.000,00 kn

 

pdf-icon

Broj: 428/1-17
Omiš, 02.03.2017.

 

Direktor:
Leonardo Ljubičić, dipl.ing.