Izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu

Sukladno odredbi čl.20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13)  direktor Peovica d.o.o. donosi Izmjene i dopune plana nabave za 2016.godinu


 

VLADIMIRA NAZORA 12
21310 OMIŠ
Broj: 185/16
Omiš, 28.01.2016.

Sukladno odredbi čl.20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13)  direktor   Peovica d.o.o. donosi

 

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE  ZA  2016.  godinu

  Plan nabave za 2016.godinu mijenja se na način da se:

1.  U točki II.  Plan nabave za robe, radove ili usluge vrijednosti >50.000,00 kn<iznos iz čl. 18. 3. ZJN   dodaje se redak 12. koji glasi:

 

Gospodarsko kombi  vozilo 80. 000,00 kn

 

Direktor:

Leonardo Ljubičić, dipl.ing.

pdf-icon