Građevinski radovi na groblju Vrisovci

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Predmet: Javna nabava radova za „GRAĐEVINSKI RADOVI NA GROBLJU VRISOVCI“,
poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim
subjektima, dostavlja se

Peovica d.o.o. pokreće postupak javne nabave za građevinske radove na groblju Vrisovci.

Slijedom odredbe članka 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016) javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da svoje prijedloge i/ili primjedbe na dokumentaciju u prilogu dostave na e-mail: zoran.stanic@peovica.hr najkasnije do 17.11.2017.godine.

S poštovanjem,

U Omišu 10.11.2017.

DIREKTOR
Leonardo Ljubičić, dipl. ing.

 

PEOVICA d.o.o
Vladimira Nazora 12
21310 Omiš
Broj:2622/2-17
Omiš,10.11.2017

 

PRILOZI (Rekonstrukcija Groblje Vrisovci):