Gospodarski subjekti

PEOVICA d.o.o.
Vladimira Nazora 12
21 310 OMIŠ

OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA PREMA ČLANKU 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

(„Narodne Novine br. 90/2011)

Temeljem izjave  Leonarda Ljubičića , dipl.ing. direktora Peovice d.o.o.Omiš, objavljuje  se da ne postoje gospodarski subjekti s kojima trgovačko društvo Peovica d.o.o.Omiš, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi ( u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju ).

Direktor:
Leonardo Ljubičić, dipl.ing.