Cjenik usluga Peovica d.o.o

Cijenik usluga JP Peovica d.o.o. Omiš primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine. Svi cjenici su u dostupnom pdf formatu. Klikom na Naslov cjenika otvara se dokument u novom prozoru.

..::..

..::..

 

SUGLASNOST GRADONAČELNIKA NA CJENIK I PROMJENE CJENIKA KOMUNALNIH USLUGA