Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području grada Omiša

Novi Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području grada Omiša donesen je sukladno čl. 33 Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/2013, 73/2017), čl. 18, čl. 19 i čl. 20 Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 20/2017) te Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada grada Omiša (Sl. Glasnik 1/2018), a primjenjivat će se od 01. siječnja 2019. godine.

Danom primjene ovog cjenika prestaje važiti cjenik od 01. ožujka 2012. godine.

 

..::..

 

Kliknite ovdje i pogledajte Cjenik (.pdf)